Test. Lélek. Közösség.

Pályázati felhívás és útmutató – 2023.

A részletes pályázati kiírást letölthetető ide kattintva, vagy az alábbiakban olvasható.
A pályázati benyújtásához szükséges űrlap letöltéséért kattintson ide. Ez az űrlap majd szükséges lesz a pályázat benyújtásához.
A pályázati program háttere


Az idén 30 éves jubileumát ünneplő dm az évforduló alkalmából hirdeti meg különleges pályázati lehetőségét Test. Lélek. Közösség címen. A vállalat fennállása óta elkötelezetten támogatja a civil szervezetek segítő tevékenységét és azok közösség érdekében végzett szolgálatát annak érdekében, hogy jobbá, boldogabbá, élhetőbbé, egészségesebbé és fenntarthatóbbá tegyék más társadalmi csoportok életét, közös életünket. A dm elkötelezetten hisz abban, hogy a civil szervezetek munkájukkal, törekvéseikkel óriási hatást és változást tudnak indukálni az őket körülvevő társadalmi, gazdasági és ökológiai környezet életében. Ebben a munkában kívánja támogatni őket jelen pályázat, amelynek közreműködő szervezete a Civil Impact Nonprofit Kft.

A pályázati felhívás célja és témakörei


A pályázat kiírója az elmúlt években számos fontos lépést, intézkedést, folyamatot indított el annak érdekében, hogy társadalmunk egészségi állapotát, mentális egészségét javítsa, és egy boldogabb, egészségesebb világ megteremtéséhez járuljon hozzá civil szervezeti partnerségek kialakításával is.
A pályázat kiírójának felelős vállalatként egyértelmű célja olyan, az egészségfejlesztéshez, az egészségügyi prevencióhoz kapcsolódó területek kiaknázása, amelyek hosszútávon hozzájárulnak elsősorban a nők egészségének támogatásához az alábbi területeken, kategóriákban.
 • TEST.
Olyan egészségmegőrzéshez, egészségügyi prevencióhoz kötődő projektek megvalósítása, amelyek a testmozgásnak, a test ébrentartásának, a mozgás örömének megtalálására, ösztönzésére, illetve a test egészségének megőrzésére és fejlesztésére irányulnak. Nem célja a pályázat kiírójának, hogy olyan programokat támogasson, amelyek az alaporvosi ellátáshoz kapcsolódnak, illetve az egyes betegségekhez kötődő alaprehabilitációs ellátást, gondozást biztosítják. Ugyanakkor a kategória támogatni tudja a hátrányos helyzetben élő célcsoportok különleges rehabilitációs foglalkozásait, preventív tevékenységeit.
 • LÉLEK.
Olyan mentális egészséghez és jóléthez kapcsolódó programok támogatása, amelyek szűkebb vagy tágabb társadalmi csoportok, elsősorban nők mentális egészségének megtartásához, fejlesztéséhez járulnak hozzá, és teszik reziliensebbé társadalmunk tagjait. Itt sem célja a pályázat kiírójának olyan programok megvalósítása, amelyeknek kifejezett célcsoportja és fókusza a mentálisan sérült, orvosi kezelésre szorult emberek gyógyulásának támogatása; jelen pályázat elsősorban a preventív folyamatokat kívánja erősíteni.
 • KÖZÖSSÉG.
Olyan közösségfejlesztő, közösségek kialakulását segítő programok megvalósulása, amelyek főként a nők körében segítik a támogató közösségek kialakítását, valódi közösségi élményeket adnak a résztvevőknek, értékteremtő jellegük miatt a női jóllét megteremtéséhez járulnak hozzá. E kategória támogatja azokat a kezdeményezéseket is, amelyek a tudásátadást ösztönzik a célcsoport körében, növelve ezzel magabiztosságukat, elősegítve társadalmi szerepük, szerepvállalásuk kiteljesedését.
A pályázat kiírója felhívja a figyelmet arra, hogy egyik kategóriában sem cél egynapos, egyalkalmas fesztiválok, családi napok támogatása, sokkal inkább összefüggő programok, egymásra épülő eseményekből álló nagyobb ívű projektek megvalósulásának ösztönzését támogatnák.
Mindemellett a pályázat kiírója üdvözli az olyan projekteket, amelyek az alábbi szempontokat is érvényre juttatják a programok megvalósítása során:
 • a közösségek együttműködésére és fejlesztésére irányulnak;
 • összefogás keretében végzett;
 • hátrányos helyzetű csoportokat támogat;
 • hosszútávon fenntartható;
 • egyedi, kreatív, valamint;
 • a dm kollegáit is bevonó tevékenységek.

Kik pályázhatnak?


A pályázatra olyan civil szervezetek (egyesületek, alapítványok, szövetségek, szociális szövetkezetek és nonprofit kft-k) jelentkezhetnek, amelyek bejegyzett székhelye Magyarországon van, és megfelelnek a következő feltételeknek: önkéntes alapon szerveződő, közcélú, közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit szervezetek. Az egyházi intézmények és politikai pártok nem tekinthetők civil szervezetnek.

Jogi forma szerint pályázók lehetnek:
 1. Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. alapján létrehozott azon civil szervezetek, szövetségek (kivéve a pártokat, kamarákat, köztestületeket, munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezeteket, a biztosító egyesületeket, valamint az egyházakat), így a hatályos Polgári Törvénykönyv alapján létrehozott egyesületek és alapítványok (ide nem értve a közalapítványt), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk.
 2. A 2006. X. tv alapján létrehozott szociális szövetkezetek (ide nem értve a foglalkoztatási szövetkezeteket), amelyek bírósági végzésük és alapító okiratuk szerint a pályázat beadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, profitjukat (vagy hasonló többletüket) nem osztják fel, és nincs köztartozásuk.
 3. Nonprofit Kft-k, amelyek bírósági bejegyzésük és alapító okiratuk szerint a pályázatbeadása előtt legalább egy (1) éve bejegyzésre kerültek, és azóta aktívan működnek, valamint nincs köztartozásuk.

A pályázatban részletezett programok megvalósulásának időtartama


2023. szeptember 1. és 2024. augusztus 31. között.

Beadható pályázatok száma


Jelen pályázatban egy szervezet kategóriánként maximum egy pályázatot, azaz összesen maximum 3 pályázatot adhat be.

A pályázati program lebonyolítása és a pályázatok kiválasztásának módja


A beérkezett pályázatokat a lebonyolításban résztvevő közreműködő szervezet és a kiíró előszűri az alábbi formai kritériumok alapján:
 • a pályázat a megadott határidőn belül érkezett be;
 • a pályázó szervezet jogi formája megfelel a feltételeknek;
 • a pályázó szervezet székhelye Magyarországon van;
 • a pályázó szervezet kategóriánként csak egy pályázatot nyújtott be;

Szükség esetén és pályázati határidőn belül a pályázat kiírója és a közreműködő szervezet e-mailen keresztül további tisztázó kérdéseket tehet fel, amelyekre a pályázónak 5 munkanapon belül kell válaszolnia. Ha a pályázó elmulasztja a válaszadást a megadott határidőig, akkor a pályázat – a hiányosság természetétől függően – elutasításra kerül.
A pályázó szervezet, illetve a projekt a fent részletezett formai és jogi/adminisztratív szempontok szerinti meg nem felelése következtében kizárásra kerül, amelyről a közreműködő munkatársai a pályázat beadásától számított 15 munkanapon belül értesítik a pályázót.

Független zsűri és közönségszavazás

Az előszűrést követően a pályázatok kétlépcsős értékelési procedúrán mennek keresztül.
 1. 1. lépcső – közönségszavazással egybekötött értékelés
Az első lépcső folyamán minden pályázati kategóriából összesen 10-10 pályázat kerül kiválasztásra (shortlistre) az alábbiak szerint:
 1. Egyfelől a formai és tartalmi kritériumok előszűrésén keresztülment pályázatok nevei és rövid tartalmi összefoglalói közönségszavazásra felkerülnek a dm www.dm-egyuttegymasert.hu című pályázati oldalára. A közönségszavazást 2023. október 6 – október 18. között tartjuk a pályázat felületén, ahol minden kategóriából a legtöbb szavazatot kapott 1 projekt automatikusan bekerül a pályázati shortlistre.
 1. Másfelől a közreműködőszervezet által kijelölt szakemberek elbírálják a projektterveket, és lentebb részletezett értékelési szempontok mentén kiválasztják minden kategóriából a legjobbnak ítélt 9 projektet, ami szintén bekerül a pályázati shortlistre.

A kiválasztási procedúrák párhuzamos léte okán előfordulhat, hogy egy projekt a közönségszavazatok során és a közreműködő szervezet szakembereinek döntése alapján is shortlistre kerül. Tekintettel arra, hogy jelen kiírásban egy pályázat egy támogatásban részesülhet, így a kategóriánkénti shortlistre a következő legtöbb közönségszavazatot kapott projekt kerül automatikusan.
 1. 2. lépcső – a zsűri

A shortlistre került kategóriánkénti 10-10 pályázatról a dm és a Civil Impact Nonprofit Kft. egy-egy képviselője és egy – a dm által felkért – szakmai grémium dönt, amelynek tagjai között szerepel:
 • Al Ghaoui Hesna – riporter, külpolitikai újságíró, író
 • Kádár-Papp Nóra – a Gyerünk, anyukám! mozgalom alapítója
 • Vecsei H. Miklós – Junior Príma Díjas színész, a POKET közösség alapítója

Nyertes pályázatok száma és elnyerhető támogatás


A 30 éves jubileumát ünneplő dm a három kategóriában összesen 30.000.000 (harmincmillió) Ft-ot oszt ki, kategóriánként 10-10 millió forinttal kívánja támogatni a szervezetek benyújtott programjait.
A zsűri kategóriánként minimum 1, maximum három pályázatot hirdet ki győztesnek.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

Értékelési szempontok

A pályázati folyamat során az alábbi fő értékelési kritériumok mentén történik a nyertes programok kiválasztása.
 • A tervezett tevékenység összhangban áll-e a pályázati felhívás célkitűzéseivel.
 • A tervezett program valós, a projekt megvalósítása tényleges hatással van a közösségek/célcsoport/érintettek életére, az ő hosszabb távú jólétüket szolgálja.
 • A projekt tényleges változást indukál(hat) a célcsoportok/érintettek életében, életmódjában.
 • A közösségek, a célcsoport bevonásának módja, eredményessége.
 • A pályázó szervezet eddigi tevékenysége és tapasztalatai alapján képes lesz-e a tervezett projekt megfelelő minőségű lebonyolítására.
 • Várható-e az eredmények, hatások fennmaradása és további hasznosulása a projekt
vége után.
 • A projekt egyedisége, újszerűsége.
 • A tervezett költségvetés reális és a tevékenységekkel alátámasztott-e.

Pályázattal kapcsolatos konzultációs lehetőség és további információ


A pályázat kiírója a pályázati időszak alatt konzultációs lehetőségeket nyújt az alábbi módokon:
 • E-mailen: info@civilimpact.hu
 • Telefonon: +36-20-956-0582 (munkanapokon 10-15 óra között)
 • Online információs napokon, amelynek időpontjai:
2023. szeptember 12. 14 óra
2023. szeptember 19. 17 óra
Az információs napokra ezen a linken lehet jelentkezni: https://forms.gle/UK3VGaUqqxrbPBCFA

Pályázatok benyújtásának módja és határideje


A pályázatokat 2023. szeptember 1-je és 2023. szeptember 29-e (éjfél) között lehet benyújtani, kizárólag az erre a célra létrehozott online felületen és adatlapon, a www.dm-egyuttegymasert.hu oldalon.
A pályázati adatlaphoz kérjük, csatolják a szervezet utolsó elfogadott éves jelentését, mérlegét és eredmény kimutatását, valamint egy a projektet vagy a szervezet munkáját jellemző fekvő formátumú fotót/képet. A kép a közönségszavazásnál jelenik meg a projekt rövid leírása mellett.

Elszámolható költségek


Minden a projekt végrehajtásához indokolt, arányos mértékű és szükséges közvetlen költség elszámolható, amelyek a támogatott szervezetnél merülnek fel, az alábbiak szerint:
 • szükségesek a projekt végrehajtásához;
 • szerepelnek a pályázatban beadott projekt költségvetésben;
 • a projekt végrehajtása alatt keletkeznek (azaz a költséghez kapcsolódó teljesítés, a
számlázás és a kifizetés is a projekt futamideje alatt történik.)
 • azonosíthatók és ellenőrizhetők, a projekt megvalósítója számviteli nyilvántartásában elszámolt költségek;
 • észszerűek, indokoltak és megfelelnek a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás feltételeinek, különösen a hatékonyság és gazdaságosság feltételének;
 • megfelelnek a vonatkozó, hatályos jogszabályoknak;
 • számlákkal és bizonylatokkal, vagy azokkal egyenértékű könyvelési dokumentumokkal vannak alátámasztva.

A fentiek szerint az alábbi költségkategóriák támogathatók:
 • a projektben résztvevő, azt megvalósító alkalmazottak bér- és járulékköltsége (a foglalkoztatás arányosított költsége elszámolható, függetlenül attól, hogy munkaviszonyról, megbízási szerződésről vagy számlás vállalkozóról van szó);
 • a projektben résztvevő szakemberek és egyéb résztvevők (például önkéntesek, résztvevők) irányadó számviteli szabályok szerinti utazási költségei (megadva az utazás célját, módját és távolságát) és díjai.
 • a projektmegvalósításhoz szükséges eszközök, anyagok, szolgáltatások költségei, ideértve a rendezvények költségeit, nyomtatás és kiadvány költségeket, honlap fejlesztés és egyéb szolgáltatások költségeit.
 • pályázó szervezet általános működési költségei, a projekt méretével arányos mértékben (könyvelés, irodabérlet, takarítási, karbantartási költségek, közműdíjak, telefon, internet, posta stb.).

A pályázati döntés és eredményhirdetés várható időpontja:

2023. október 30.

A szerződéskötés menete


A támogatási szerződések megkötésére a nyertesek nyilvános bejelentését követően kerül sor. A szerződés mellékleteként az alábbi dokumentumokat kell csatolni:
 • a szervezet létesítő okirata (alapszabály vagy alapító okirat);
 • a bejegyzést igazoló 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, civil szervezetek esetében a bírósági nyilvántartásból letölthető közhiteles online kivonat;
 • az elnökség/kuratóriumi tagok névsora;
 • bankszámlaszámot és a banki aláírást igazoló banki aláírás-bejelentő karton másolata.

A nyertes közhasznú szervezetek a kapott adományról adózási célra igazolást kötelesek kiállítani a szerződésben részletezendők szerint.

A projekt megvalósítása

A projekt mérföldköveiről, annak megvalósulásáról nyertes pályázónak folyamatosan referálnia szükséges a közreműködő szervezet felé, számára lehetőséget kell biztosítani arra, hogy kérés esetén betekinthessen a projekt megvalósításába.

Beszámoló készítése


A támogatottnak a projekt lezárását követő 30 napon belül beszámolót kell küldenie a kiíró és a közreműködő részére.
A beszámoló tartalmi és pénzügyi részből áll, és a később megküldendő adatlapon kell elkészíteni. A tartalmi beszámolónak ki kell térnie a tevékenységekre, eredményekre, az elért hatásokra, valamint a tervektől való eltéréseket itt is szükséges indokolni. A beszámolóhoz mellékelni kell a projekt végrehajtása során keletkező kézzelfogható termékeket és dokumentumokat (pl. kiadványok, sajtómegjelenések, rendezvények jelenléti ívei stb.). A pénzügyi beszámoló táblázatban szereplő a költségvetésnek megfelelő kiadásokat megfelelő dokumentációval kell alátámasztani, a magyar könyvviteli szabályoknak megfelelően. A közreműködők fenntartják a jogot, ha szükséges, minden pénzügyi adat ellenőrzésére. A közreműködők a beszámolókat a beküldés után 30 munkanapon belül ellenőrzik, majd ezt követően tisztázó kérdéseket tehetnek fel, és további dokumentumokat kérhetnek be (beleértve pénzügyi dokumentumok másolatait). A beszámoló hiánypótlására 8 nap áll rendelkezésre (szükség esetén 8 nappal meghosszabbítható).

A pályázásból kizáró okok

A következő szervezetek nem vehetnek részt a pályázaton:
 • Amelyek ellen csődeljárás, felszámolási eljárás indult, vagy végelszámolásukat határozták el, üzletmenetüket bíróság által kirendelt biztos irányítja, tevékenységüket felfüggesztették, szüneteltetik, vagy jogszabályokban meghatározott más, hasonló eljárás miatt ilyen vagy hasonló helyzetben vannak.
 • Amelyeket az elmúlt öt évben a tisztességes üzleti magatartási szabályok megsértéséért jogerősen elmarasztaltak.
 • Amelyeknek 60 napot meghaladó lejárt adótartozásuk, illetve adók módjára behajtható köztartozásuk van az állam vagy az önkormányzatok felé, ideértve az egészségbiztosítási és nyugdíjbiztosítási járulékot is. Ezt a feltételt NAV igazolással kell bizonyítani a nyertes pályázóknak.
 • Amelyek képviseletre jogosult vezető tisztségviselője, felügyelőbizottságának tagja, munkavállalója, vagy a szervezetben tulajdonosi részesedéssel bíró személy a jelen pályázati felhívás elbírálására felállított bíráló bizottság valamely tagja, vagy tagjának közeli hozzátartója.

Top